Endodontologie

Als een zenuw van een tand of kies ontstoken is, moet een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd om pijn en verdere infecties te voorkomen.

Dit precisiewerk vereist vergroting en dus het gebruik van de operatiemicroscoop!

Onze 2 behandelruimtes zijn uitgerust met een Zeiss operatiemicroscoop.

Endodontische behandelingen (wortelkanaalbehandeling)

Tandbederf (cariës) maar ook een slag of stoot, een diepe vulling, een barst of breuk kunnen schade berokkenen aan de tandzenuw of pulpa. Als gevolg daarvan kan het pulpaweefsel ontsteken (pulpitis) en (hevige) tandpijn veroorzaken, of kan de pulpa afsterven (necrose), wat vaak onopgemerkt gebeurt. Het met bacteriën besmette wortelkanaal zal uiteindelijk een ontsteking veroorzaken aan de worteltop in het kaakbot. Daaruit kan later een abces of cyste ontstaan.

gezonde tand    aangetaste tand

Gezonde (links) en aangetaste tand (rechts)

Behandeling

Zowel in het geval van ontstoken pulpaweefsel (pulpitis) als bij afsterven van de tandzenuw (necrose) is een wortelkanaalbehandeling (endodontische behandeling) aangewezen. Tijdens die behandeling worden de wortelkanalen ontdaan van alle inhoud, zuiver gemaakt en ontsmet, en wordt er aan de kanalen vorm gegeven. Nadien worden ze hermetisch afgesloten. 

Tanden vooraan in de mond hebben meestal een, soms twee wortelkanalen. De achterste kiezen hebben er meestal drie en vaak ook vier. Doordat ze meer kanalen hebben, ingewikkelder zijn van structuur, en zeer fijn en moeilijker bereikbaar zijn, is een wortelkanaalbehandeling van de achterste kiezen een tijdrovende bezigheid die vaak in twee sessies wordt uitgevoerd. Daarbij wordt alles extra ontsmet door tussentijds een desinfecterende pasta in de kanalen te plaatsen. 

tand na endodontische behandeling   tand na genezing van endodontische behandeling

Onmiddellijk na behandeling (links) en na genezing (rechts)

Herbehandeling 

Soms gebeurt het dat een tand die al een wortelkanaalbehandeling kreeg, problemen veroorzaakt door achtergebleven bacteriën of herinfectie. In dat geval kan de wortelkanalen opnieuw behandelen een oplossing bieden. De oude wortelkanaalvulling wordt verwijderd, waarna de besmette wortels grondig ontsmet worden. Het verdere verloop van de behandeling is identiek aan de gewone behandeling.  

voor herbehandeling.jpg   meteen na herbehandeling.jpg   na genezing.jpg

Voor herbehandeling (links), meteen na herbehandeling (midden) en na genezing (rechts)

Kostprijs 

Een wortelkanaalbehandeling is tijdrovend, vereist een zekere expertise en is technisch niet eenvoudig. Het ereloon is gebaseerd op het aantal te behandelen wortelkanalen, de tijdsduur en de moeilijkheidsgraad. Bepaalde onderdelen van de behandeling worden mogelijk niet door uw ziekteverzekering of mutualiteit terugbetaald. 

Veelgestelde vragen

Kan elke tand endodontisch behandeld worden?
Soms is een wortelkanaalbehandeling niet meer mogelijk. In dat geval wordt een andere oplossing gezocht. 

Is de behandeling pijnlijk?
Dankzij de huidige verdovingstechnieken is de behandeling niet pijnlijk. Bij een zware ontsteking kan de verdoving evenwel wat moeizamer verlopen. 

Geeft de behandeling napijn?
Na het schoonmaken van de wortelkanalen kan eventueel wat napijn optreden. Die houdt soms enkele dagen aan en is met een gewone pijnstiller te verhelpen. In zeldzame gevallen is een bijkomende antibioticatherapie nodig. In acute gevallen kan u contact opnemen met de behandelende tandarts of met de wachtdienst. 

Hoelang duurt de behandeling?
De duur van de behandeling varieert naargelang het aantal aanwezige wortelkanalen (1 tot 2 uur per afspraak). Vaak kan de behandeling in een sessie voltooid worden, maar soms kunnen meerdere afspraken nodig zijn. 

Verkleurt de tand na de behandeling?
Meestal zal na de kanaalbehandeling geen verkleuring optreden. Mocht eventueel toch enige verkleuring ontstaan, dan is die beperkt en kan ze doorgaans verholpen worden.

Geneest een ontsteking van het kaakbot?
Als het kaakbot rond de wortel ontstoken was, geneest dat na het schoonmaken en vullen van de wortelkanalen normaal gezien vanzelf. Soms is een extra behandeling nodig. 

Wat na de wortelkanaalbehandeling?
Na de behandeling van de wortelkanalen moet nog een definitieve restauratie van de kroon uitgevoerd worden. Daarnaast moet de genezing van het kaakbot bij een tand met ontsteking rond de worteltop na de behandeling worden opgevolgd.