Bezig met laden...

U onderging een kleine ingreep. Deze werd met de grootste zorg en onder optimale steriele omstandigheden uitgevoerd. Nalast is onvermijdelijk. Hier volgen enkele  adviezen om het genezingsproces te bevorderen.

 • Zwelling en napijn kunnen verwacht worden.
 • Hou de eerste dag om het uur telkens gedurende 15’ een koelzakje tegen de wang aan de opereerstreek. Na deze 15’ steekt U het koelzakje terug in de diepvriezer, waarna U het terug kan hergebruiken.
 • Een blauwe plek is soms niet te vermijden. Deze verdwijnt na een 10-tal dagen.
 • Nabloeding komt voor.
  • de eerste 24uur niet spoelen.
  • blijf op het gaasje bijten gedurende 30’
 • Géén sport of zware inspanningen leveren. 
 • Vooroverbuigen vermijden. 
 • ‘s Nachts een extra hoofdkussen gebruiken
 • Voorzichtig eten aan de niet-geopeerde zijde : 
  • best malse voeding
  • niet gekruid
  • lauw tot koud eten en drinken
  • géén alcohol of koffie

Napijn is onvermijdelijk. Neem indien nodig, de voorgeschreven medicatie. Neem géén aspirine (acetylsalicylzuur) in. Het gebruik van Gengigel (te verkrijgen bij apotheker) bevordert de genezing.

Indien er een tandvleesverband is aangebracht, laat U dit best zo lang mogelijk terplaatse.

Mondhygiëne is zeer belangrijk voor een goede genezing. Gebruik de voorgeschreven ontsmettende mondspoeling (Perio-aid, Corsodyl)

 • Niet roken
 • Niet op de wonde zuigen
 • Eet niet voordat de verdoving is uitgewerkt. U zou anders op lip, tong of wang kunnen bijten.

Soms gebeurt het dat er scherpe stukjes uit de wonde verschijnen : dit zijn géén stukjes tand maar botsplintertjes. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Extra raadgevingen na extractie voor prothesedragers 

 • De prothese de eerste 24u inhouden !
 • Indien nodig, mag U de prothese vastkleven met bv. Corega Crème, te verkrijgen bij de apotheker. Let wel dat U de “chirurgische” zone zoveel mogelijk  crème-vrij laat.
 • Bij het verwijderen van uw prothese, de lijm uit de mond (met een serviette) én de prothese (met een protheseborstel) verwijderen
 • De lijm verliest zijn hechtkracht als U te warme zaken drinkt of eet.
 • Zeker de eerste dagen koud eten en drinken ; dit om de zwelling tegen te gaan. U kan ook  een paar keer per dag op een ijsblokje zuigen. 
 • Zwelling beperken = pijn beperken !

Bij twijfel of problemen, kan U ons tijdens de consultatie-uren bereiken op 03/313.96.09.
Tijdens het weekend kan U terecht bij de wachtdienst.